Regresja

Autorskie sesje regresingu, które przeprowadzam mają działanie terapeutyczne. Prowadzą one do zrozumienia trudnych relacji rodzinnych, partnerskich, wystąpienia choroby, posiadania określonych zamiłowań, zdolności również paranormalnych, uzależnień a także powiązań emocjonalnych z jakimś miejscem, krajem.

Sesje przeprowadzam w dolnych wartościach stanu Alfa lub Theta,jest to zależne od wrażliwości, podatności klienta. Rozmawiam w trakcie sesji regresji z klientem, znosząc przeszkody utrudniające dostęp do obrazów, odczuć i informacji.

Przeprowadzane regresje obejmują:

  • okres poprzednich wcieleń,
  • życie płodowe
  • życie obecne – w rozbiciu na poszczególne okresy życia

W okresie życia płodowego szukam przyczyn chorób wrodzonych, lęków oraz innych obciążeń i działam w celu złagodzenia ich objawów lub jeśli jest to możliwe na stopniowym ich usuwaniu. Dane te wydobywam z pamięci mentalnej i komórkowej. Są to terapie czasami pełne emocji,dające mnie i osobom poddawanym terapii pasjonujące doświadczenia i skutki.

W życiu obecnym szukam zdarzeń, które są przyczyną problemów emocjonalnych i zdrowotnych a które zostały zatarte przez pamięć umysłu, zapomniane i wprowadzone do „pliku” podświadomości. Moje działania polegają na wydostaniu ich stamtąd, przerobieniu, uzdrowieniu i wprowadzeniu świadomych działań dla osiągnięcia harmonii w życiu osoby korzystającej z terapii. Często do pamięci podświadomości są zepchnięte wydarzenia traumatyczne, również molestowanie seksualne dzieci, działania sadystyczne, przemoc psychiczna i fizyczna. Wydobywanie tych przeżyć jest trudne, pełne bólu, ale daje uwolnienie i zmianę życia na świadome i szczęśliwsze.

 

regr